Viktig info

Utøveren blir selv fakturert full startavgift dersom påmeldingen skjer etter påmeldingsfristen eller etter klubbens egne frister. Husk også at påmelding og betaling til overnatting ifbm stevner er bindende.