Elixia – Utøveravtale

Til våre aktive utøvere fra 15 år og eldre har vi avtale med Elixia Klosterøya.

Kontaktperson Elixia: Tonje Christoffersen tlf 906 35 668