Utøverrepresentanter

Utøverrepresentantene våre er bindeleddet mellom utøverne og klubbstyret/trenerne og tar opp saker på vegne av utøvere som er 14 år og eldre: