Utøverrepresentanter

Utøverrepresentantene våre er bindeleddet mellom utøverne og klubbstyret/trenerne og tar opp saker på vegne av utøvere som er 14 år og eldre:

Hera Ran Örlygsdottir
Mail: hera.2001@hotmail.com
tlf: 452 59 890

Kim Kamanzi
Mail: kimkamanzi11@icloud.com
tlf: 458 16 246