Viktig info

Vi har et forbedringspotensial når det gjelder inntekter fra dugnadsarbeid. For å kunne tilby våre eksisterende og framtidige utøvere best mulige forhold innenfor idretten sin, er det viktig at alle etter beste evne prøver å bidra i dette arbeidet. Alle små og større bidrag utgjør en forskjell for klubben vår og utøverne våre!

Dersom du har gode ideer eller tilbud til dugnadsarbeid, ta gjerne kontakt med Sportslig leder Jens Kortner på tlf. 905 43 027