Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i Herkules friidrett

Styret innkaller herved til årsmøte i Herkules friidrett.

Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars 2022 klokka 18.00 i lillesalen i klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars 2022 til leder@herkulesfriidrett.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontigent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen Styret