Årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Herkules Friidrett. Årsmøtet avholdes Tirsdag 18 mai kl. 19.00. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.

Påmelding eller forslag til årsmøtet sendes til styret@herkulesfriidrett.no

Saksliste for årsmøte:

 1. Åpning
 2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemer til å undertegne protokollen
 3. Behandling av idrettslagets årsberetning
 4. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert tilstand
 5. Behandling av forslag og saker
  • Fastsetting av medlemskontingent
 6. Vedta idrettslagets budsjett
 7. Valg
  • Styreleder
  • Øvrige styremedlemer
 8. Avslutning

Link til årsmøtet blir sendt på epost til alle påmeldte.