Årsmøte Herkules friidrett 2020

Til medlemmene i Herkules friidrett
6. februar 2020 Skien
Innkalling til årsmøte i Herkules friidrett 2020
Styret innkaller herved til årsmøte i Herkules friidrett.
Årsmøtet avholdes 5. mars kl 18 på Sondre Norheims veg 20/ Klubbhuset.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20. februar på mail til huldaragnarsdottir@hotmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til Herkules friidrett.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Herkules friidrett i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Herkules friidrett. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Herkules friidretts lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hulda Ragnarsdottir kontaktes på tlf 928507 eller mail huldaragnarsdottir@hotmail.com.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret